Esteribarko Udaleko informatzaile turistiko baten langabeentzako lan-eskaintza publikoaren