2020ko ZERGAK

Honakoaren bidez jakin arazten dizut  2020ko Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga eta 2020ko Kontribuzioa ordaintzeko epea 2019ko azaroaren 20an bukatuko dela. Borondatez ordaintzeko epea amaituta, dirua premiamendu bidez kobratuko zaizu, eta, ondorioz, zergei buruzko lege orokorraren 127. artikuluak ezarritako errekarguak ordaindu beharko dituzu.

 

Bi prozedura daude ordaintzeko:

1.- Zergaren ordainketa helbideratua duten bizilagunak.

 

Ordaintzeko epearen azken egunean, Udalak erreziboak zuzenean kobratuko dizkie kontu korrontetik.

 

2.- Zergaren ordainketa helbideratu ez duten bizilagunek NAFARROAKO RURAL KUTXAN  ordaindu beharko dute.

Nahi izanez gero, zergaren ordainketa helbidera daiteke hurrengo urteetarako.

 

Erreklamazioak idatziz aurkeztuko dira udaletxeko bulegoetan.